Honorary Committee


Scientific Committee:

 

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk – Chairperson of the Scientific Committee – Uniwersytet Śląski, Katowice (Poland)

 

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (Poland)

prof. dr hab. Viera Kurincova –  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (Poland)

prof. dr hab. Maciej Tanaś –  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Poland)

prof. dr hab. Janusz Morbitzer – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Poland)

prof. dr hab. Marek Sokołowski –  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn (Poland)

dr hab. Petra Aczél –  Budapesti Corvinus Egyetem , Budapest (Hungary)

dr hab. Wielisława Osmańska Furmanek – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra (Poland)

dr hab. Marek Furmanek – Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra (Poland)

dr hab. Alina Budniak – Uniwersytet Śląski, Katowice (Poland)

ing. Helena Šebková, CSc. – Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i., Praha (Czech Republic)