Komitet honorowy


Komitet honorowy:

prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk – Przewodniczący Komitetu Naukowego – Uniwersytet Śląski

prof. zw. dr hab. Bronisław Siemieniecki – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Viera Kurincova –  University Konstantina Filozofa v Nitre (Słowacja)

prof. dr hab. Mirosława Wawrzak-Chodaczek – Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Maciej Tanaś –  Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

prof. dr hab. Janusz Morbitzer – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. dr hab. Marek Sokołowski –  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

dr hab. Petra Aczél – Corvinus University of Budapest (Węgry)

doc. PhDr. Zbyněk Janáček – Ostravská univerzita v Ostravě (Czechy)

dr hab. Wielisława Osmańska Furmanek – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Marek Furmanek – Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Alina Budniak – Uniwersytet Śląski

ing. Helena Šebková, CSc. – Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (Czechy)