O nas


Projekt „Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej” realizowany jest w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Inicjatorami, a obecnie aktywnymi wykonawcami przedsięwzięcia jest zespół badaczy z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów kierowanej przez prof. zw. dr hab. Stanisława Juszczyka, dziekana Wydziału.

 

W skład zespołu projektowego wchodzą:

 

dr Monika Frania (kierownik projektu); monika.frania@us.edu.pl

dr hab. Alina Budniak; alina.budniak@us.edu.pl

dr Anna Brosch; anna.brosch@us.edu.pl

dr Tomasz Huk; tomasz.huk@us.edu.pl

dr Marcin Musioł; marcin.musioł@us.edu.pl

mgr Ewelina Kawiak; ewelina.kawiak@us.edu.pl

————————————————-

Kontakt:

Uniwersytet Śląski

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Instytut Pedagogiki

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów

40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53

adres e-mail Instytutu Pedagogiki: sekretariat.ipedagogiki@us.edu.pl

adres e-mail projektu: mediainv4@gmail.com

Naszymi partnerami w projekcie są zespoły badawcze z:

 

  • Corvinus University of Budapest (Węgry):

dr hab. Petra Aczél (koordynator z ramienia partnerstwa węgierskiego)

Dr. Tamás Bokor

Ms. Veronika Pelle (doctoral student)

 

 

  • Centre of Higher Education Studies in Praha (Czechy):

Mgr. et Mgr. Jan Beseda (koordynator z ramienia partnerstwa czeskiego)

Mgr. Zbyněk Machát

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

 

 

  • Constantine the Philosopher Univerity in Nitra (Słowacja):

PaedDr. Katarína Hollá, PhD.  (koordynator z ramienia partnerstwa słowackiego)

prof. PhDr. Viera Kurincova, CSc

PaedDr. Dana Kollarova, PhD